Velkommen til frokostseminar

Rethink Office

Rethink Office

Som kontorutvikler møter vi i Skanska Commercial Development Norway stadig nye forventninger, krav og muligheter i byggene vi fører opp, og kontormiljøene vi legger grunnlaget for. Under fanen Rethink Office inviterer vi til årlige frokostseminarer for å utveksle erfaringer og kunnskap med andre.

Frokostseminaret er spesielt relevant for deg som leder eller er involvert i større flytteprosesser.

Rethink Office 2018 tok opp temaet «den gode arbeidsplassen», om hvordan utformingen av kontorarealer påvirker oss. Vi tilbringer 90% av døgnet innendørs og sitter i opptil 9 timer hver dag. Bygningene vi oppholder oss i har derfor stor påvirkning på hvordan vi har det.

Foredragsholderne Oddvar Skjæveland fra Mellomrom Arkitekturpsykologi, Heidi Krohn Olsen i Krohnark og markedsansvarlig for helse/WELL i Skanska Öresund, Sofia Ekerlund, delte sine perspektiver på hva som skal til for å skape en god arbeidsplass.

Takk til foredragsholdere og deltagere – og velkommen tilbake i 2019!