Velkommen til frokostseminar

Rethink Office

Rethink Office

Som kontorutvikler møter vi i Skanska Commercial Development Norway stadig nye forventninger, krav og muligheter i byggene vi fører opp, og kontormiljøene vi legger grunnlaget for. Under fanen Rethink Office inviterer vi til årlige frokostseminarer for å utveksle erfaringer og kunnskap med andre.

Frokostseminaret er spesielt relevant for deg som leder eller er involvert i større endrings- og flytteprosesser.

Rethink Office 2019 tok opp temaet «den digitale arbeidsplassen» om hvilke utfordringer medarbeidere, ledere og organisasjoner møter i den digitale hverdagen og hvordan man kan lykkes med et digitalt arbeidsmiljø.

Foredragsholdere var Louise Fuchs fra Kolonial.no, Martin Bloma i Tellmann Executive Advisors og Johan Book fra Motivationsbyrån.

Takk til foredragsholdere og deltagere – og velkommen tilbake i 2020!